Privacy Statement

Wat kun je van Mega Cindy verwachten als het gaat om de bescherming van je persoonsgegevens?

Om te beginnen neemt Mega Cindy de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Je persoonlijke gegevens worden gebruikt voor toezending van diverse mailings

Verder kunnen je gegevens gebruikt worden voor onderzoek naar mogelijkheden van verdere optimalisering van onze dienstverlening. Daarvoor worden persoonsgegevens geanonimiseerd zodat zij niet meer herleidbaar zijn tot een individuele persoon.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen of gratis downloads). Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten. Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website). En daarnaast ook ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Eventuele samenwerkingen  zullen altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy, wij selecteren partners op dit vlak dan ook met de grootste zorg. Helaas kunnen wij geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beƫindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan suport@megacindy.com.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Cookies
De website van megacindy.com plaatst alleen functionele cookies. U kunt onze website anoniem raadplegen. Mega Cindy verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.
Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf verzendt bij het gebruik van onze diensten zoals het invullen van een contactformulier of het doen van een aankoop. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functioneel cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag (van uw gegevens tot ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.