Privacy Statement

Wat kun je van Mega Cindy verwachten als het gaat om de bescherming van je persoonsgegevens?

Om te beginnen neemt Mega Cindy de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.
Je persoonlijke gegevens worden gebruikt voor toezending van diverse mailings

Verder kunnen je gegevens gebruikt worden voor onderzoek naar mogelijkheden van verdere optimalisering van onze dienstverlening. Daarvoor worden persoonsgegevens geanonimiseerd zodat zij niet meer herleidbaar zijn tot een individuele persoon.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen of gratis downloads). Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten. Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website). En daarnaast ook ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Eventuele samenwerkingen zullen altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy, wij selecteren partners op dit vlak dan ook met de grootste zorg. Helaas kunnen wij geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan suport@megacindy.com.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de producten en diensten van het bedrijf Cindypendant Solutions Comm. V en het daarbij behorende merk Mega Cindy.

Mega Cindy is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en we verwerken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

In deze verklaring lees welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren.
Mega Cindy is overigens niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Gegevens verzamelen
We vragen je jouw gegevens in te vullen als je je online aanmeldt voor de nieuwsbrief, een online training of als je een gratis document wilt ontvangen, het contactformulier invult of als je je opgeeft voor een van de programma’s. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Factuuradres met straat, huisnummer, postcode en vestigingsplaats
 • KvK-nummer
 • IP-adres

Doel van het gebruik van de persoonsgegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via inschrijvingen voor de nieuwsbrief, een online training, de gratis documenten en niet met gegevens die we via ons contactformulier hebben ontvangen.
 • Je naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en eventueel bedrijfsgegevens die jij invult bij een formulier voor inschrijving van een programma, wordt gebruikt om een factuur te maken. Omdat je klant geworden bent slaan we deze gegevens op in ons CRM-systeem.
 • Als je het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou een reactie te sturen. Je IP-adres kan gecontroleerd worden om te zien of je geen spambot bent.
 • Als je een reactie op een blog achterlaat, wordt jouw naam bij het bericht getoond. Je e- mailadres wordt niet getoond. Je IP-adres wordt gecontroleerd om te controleren of je geen spambot bent. Als je het hokje aanvinkt met ‘Stel mij op de hoogte van nieuwe reacties’, dan wordt het e-mailadres gebruikt om je een notificatie te sturen als er een nieuwe reactie is. De gegevens worden verder nergens opgeslagen en ook niet voor andere doeleinden gebruikt. Het is niet mogelijk een reactie te plaatsen zonder persoonsgegevens achter te laten.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als we producten aan je verkopen of als je diensten van ons afneemt. We verwerken jouw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken ten behoeve van onze websites. Gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van desbetreffende applicatie. In dit kader worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers van Autorespond en Aweber. Dat is een beveiligde softwaretool die we gebruiken voor de automatisering van onze e-mails, de marketing en verkoop van producten en diensten.

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Iedereen die voor ons werkzaamheden verricht, is verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Daarnaast kunnen we gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook delen om zo advertentiedoelgroepen te maken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen.

Onze websites maken gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe websitebezoekers de website gebruiken. De gegenereerde informatie door het cookie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Cocagne Management & Coaching of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Je kunt de cookies uitschakelen of verwijderen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help- functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers onze websites gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Zie hieronder de links naar de verschillende privacyverklaringen.

Links
Op onze websites vind je links naar externe websites. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Jouw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer je een gratis document downloadt maar niet op onze mailinglijst wilt komen, verwijderen we je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem.

Gegevens die je hebt verstrekt via het contactformulier, verwijderen we binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie.

De gegevens in ons CRM-systeem van onze klanten bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

 • Aanpassen of uitschrijven nieuwsbrief
  Onderaan iedere mailing vind je mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.
 • Aanpassen of uitschrijven overige communicatie
  Als je je gegevens aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen via onderstaande contactgegevens.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk verzoek tot inzage doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek sturen.

Wij zullen je verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via cindy@megacindy.com

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen.

X